Grupą szczególnie narażoną na stanie się ofiarą jednej z form ,,współczesnego niewolnictwa” jaką jest praca przymusowa, są osoby opuszczające zakłady karne.

Polacy znajdują się w pierwszej piątce ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii.  W związku z tym Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wraz z Komendą Stołeczną Policji, Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Kościołem Armii Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej postanowił przeprowadzić  kampanię edukacyjno – informacyjną ,,S.O.S. przeciw handlarzom dusz” w więzieniach okręgu warszawskim.

            W ramach akcji, w Zakładzie Karnym w Płocku, odbyły się warsztaty edukacyjno – informacyjne, których celem było podniesienie świadomości skazanych na temat handlu ludźmi. Jak się okazuje problem ten dotyka Polaków w kraju i zagranicą oraz cudzoziemców przebywających w Polsce.

            Dzięki Pani Justynie Kuzar z Armii Zbawienia, realizującą projekt Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu, osadzeni mieli możliwość zdobycia wiedzy jak uzyskać sprawiedliwe i stabilne zatrudnienie. Dowiedzieli się także, że w ramach projektu każdy może bezpłatnie skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy, którą prowadzi Armia Zbawienia, a także próbowali rozpoznać ryzykowaną ofertę pracy zarówno polską, jak i zagraniczną.

            Realizacja warsztatów w Zakładzie Karnym w Płocku odbyła się w dniu 09.05.2019 roku i 10.05.2019 roku. Ich założeniem były dwa spotkania dla każdej z grup liczącej do 12 skazanych, których wyrok dobiega końca lub którzy nabyli lub wkrótce nabędą uprawnienia do warunkowego przedterminowego zwolnienia. Dodatkowo w ramach prowadzonej kampanii osadzeni w miesiącu kwietniu mieli możliwość obejrzenia mobilnej wystawy planszowej składającej się z 23 zdjęć, na której został ukazany nielegalny handel ludźmi.

 

W trakcie warsztatów osadzeni dowiedzieli się, że ryzykują wyjazd za granicę jeśli:

- nie znają języka kraju, do którego emigrują,
- godzą się na uzależnienie od pracodawcy: „darmowy" przejazd, mieszkanie i „załatwienie" pracy,
- nie sprawdzają ofert pracy przed wyjazdem,
- przyjmują pracę od obcego, który sam ich zaczepił,
- decydują się na wyjazd w ciągu kilku dni.

Sygnały alarmowe świadczące o tym, że praca jest wyzyskiem:

- zabranie dokumentów lub telefonu, zmuszanie do ciężkiej pracy ponad siły,
- zatrzymanie większości lub całości wynagrodzenia dla siebie,
- szantaż rzekomym długiem – trzeba pracować dopóki się go nie spłaci,
- pobieranie niejasnych opłat z wynagrodzenia,
- używanie wobec przemocy fizycznej lub psychicznej,
- mieszkanie w poniżających warunkach,
- kontrolowanie, jak spędza się wolny czas,
- obiecywanie, że warunki się poprawią i wypłacą zaległe pieniądze.

Przed wyjazdem do pracy należy pamiętać o kilku żelaznych zasadach:

- należy sprawdzić kim jest pracodawca i jakie posiada opinie,
- nie podpisujemy umowy, której nie rozumiemy,
- należy porównać czy wynagrodzenie nie jest podejrzanie wysokie lub niskie,
- trzeba wziąć ze sobą kontakty do polskich organizacji w kraju, do którego wyjeżdżamy,
- ustalenie z bliskimi tajnego hasło, którego użyjemy w razie zagrożenia.

 

 

Tekst i zdjęcia:

kpt. Anna Ostrowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej