5 stycznia 2017 roku funkcjonariusz Zakładu Karnego w Płocku plut. Grzegorz Karwowski był świadkiem wypadku drogowego w miejscowości Żochowo

Funkcjonariusz naszej jednostki pomógł wydostać się poszkodowanej z pojazdu, dokonał oceny stanu zdrowia kierującej, zapewnił jej komfort termiczny oraz udzielił wsparcia psychicznego.

Do przyjazdu służb ratowniczych czuwał nad samopoczuciem poszkodowanej. Natomiast po ich przybyciu, informacje przekazane przez plut. Grzegorza Karwowskiego usprawniły prowadzenie działań na miejscu zdarzenia.

Plut. Grzegorz Karwowski zaprezentował postawę godną funkcjonariusza służby mundurowej, za którą otrzymał gratulacje od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

W szeregi Służby Więziennej wstąpił 9 lat temu, aktualnie pełni służbę na stanowisku oddziałowego działu ochrony Zakładu Karnego w Płocku.

tekst: kpt. Marlena Kubera

 

Zakład Karny w Płocku Rozmiar: 216.0 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej