Profilaktyka i nietypowa lekcja wychowawcza w jednej z płockich szkół średnich – TEB – Edukacja.

W szkole TEB - Edukacja odbyła się nietypowa lekcja wychowawcza, zorganizowana przez kadrę z Zakładu Karnego w Płocku. Wzięli w niej udział dwaj skazani - słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Płocku, którzy pod opieką jednego z nauczycieli wystąpili przed młodzieżą szkolną. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Płocku w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie "Busola" już od kilku lat prowadzi projekt pn. "Głos zza krat". Jego założeniem jest ostrzeżenie młodych ludzi przed skutkami niewłaściwych wyborów życiowych za pośrednictwem świadectwa, które przedstawiają osadzeni. W trakcie pogadanki opowiadają o przyczynach swoich negatywnych doświadczeń, okolicznościach, które przyczyniły się do tego, że weszli w konflikt z prawem.

Prelekcja została wzbogacona emisją filmu, który powstał specjalnie na potrzeby projektu i który przedstawia historie życiowe osadzonychi, ich refleksje na temat drogi, którą przeszli oraz wnioski jakie wyciągnęli z pobytu w więzieniu. Na przykładach przedstawionych w filmie oraz na żywo przez dwóch skazanych, młodzież miała okazję wysłuchać autentycznej przestrogi przed wkroczeniem w świat przestępczy i obraniem go za sposób na życie.

Na spotkanie przybyła prawie setka młodych ludzi wraz z nauczycielami, którzy po prezentacji, zadawali pytania o codzienne życie za murami więzienia. Skazani – słuchacze starali się przekazać, że obraz więziennego życia przekazywany niejednokrotnie przez media, w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej. Trzeba zmierzyć się z wieloma ograniczeniami, nakazami i rytmem funkcjonowania jednostki penitencjarnej, której administracja jest zobowiązana do zapewnienia wszystkim osadzonym jednakowego dostępu do przysługujących im uprawnień. Jednocześnie z tymi uprawnieniami powiązanych jest szereg obowiazków, które jeśli nie są respektowane, to wówczas zachodzi konieczność wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych.

Projekt „Głos zza krat” trwa nieprzerwanie od 2016 r. Formuła naszych spotkań kadra penitencjarna - skazani - młodzież jest nadal atrakcyjna. Korzystają na tym wszystkie strony - uczniowie z zainteresowaniem wsłuchują się w Głos zza krat i aktywnie uczestniczą w tej nietypowej lekcji, natomiast osadzeni mogą aktywnie włączyć się w proces resocjalizacji.

Najważniejsze aby młodzi ludzie rozważyli przesłanie jakie z niej płynie: warto mówić nie i walczyć o wartości, w które się wierzy.

Tekst: mjr Marlena Kubera
Zdjęcia: Adam Dąbrowski
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej