W dniu 7 czerwca 2019 roku został zorganizowany w Zakładzie Karnym w Płocku dzień dawcy szpiku.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy jest bardzo niskie i wynosi od 1:20 000 do 1:kilku milionów. Rejestracja dużej liczby potencjalnych dawców powoduje zwiększenie szans na uratowanie życia dla chorych cierpiących na nowotwory krwi.

Zostać dawcą jest bardzo prosto – wystarczy zapoznać się z informacją dotyczącą dawstwa szpiku, pobrać samodzielnie wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka i odesłać ten zestaw do podmiotu, który zajmuje się rejestracją do bazy danych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku, będący członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi, postanowili wesprzeć tą inicjatywę. Aby maksymalnie uprościć procedurę i dotrzeć do jak największej liczby dawców, zorganizowali punkt poboru materiału genetycznego w jednostce i wzięli na siebie ciężar dopełnienia wszystkich formalności.

Dzięki ich zaangażowaniu w akcji wzięło udział 59 osób, potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, którzy mogą w przyszłości uratować komuś życie.

 

Tekst i foto : kpt. Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej