W piątek 8 listopada 2019 roku reprezentacja Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku wzięła udział w XIII Biegu Niepodległości.

Organizatorem tej patriotycznej imprezy były Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy Viktoria Płock oraz Zespół Szkół Technicznych, a sponsorami - PKN Orlen oraz płocki ratusz.

W biegu udział wzięło kilkaset osób, głównie reprezentacje ze szkół z terenu Płocka i okolic. Słuchacze CKU po raz pierwszy uczestniczyli w tym wydarzeniu. O godz. 11.11 został odśpiewany hymn, a następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej i uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.

Bp. Mirosław Milewski -  jeden spośród wielu zaproszonych gości, zwrócił się do uczestników wydarzenia słowami, o których warto zawsze pamiętać : „Miłość do Ojczyzny można wyrażać w różny sposób, czego dobitnym przykładem jest płocki Bieg Niepodległości. Pamiętajmy, że wolność i niepodległość Polski, to nie jest rzeczywistość stała i niezmienna. Trzeba o nie wciąż i nieustannie zabiegać…”.

Po krótkich przemowach zaproszonych gości odbył się sam bieg, który miał charakter symboliczny. Nie liczyło się współzawodnictwo, lecz sam udział. Biegacze pokonali dystans ok. 1 km. Trasa wiodła od ul. Kolegialnej (start nastąpił przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego), przez ul. Misjonarską i ul. Kościuszki, a następnie z powrotem na plac Obrońców Warszawy.

Szkołę przy Zakładzie Karnym w Płocku godnie reprezentowała grupa 6 słuchaczy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, a szkoła otrzymała puchar i dyplom za uczestnictwo. Po biegu organizatorzy zaprosili wszystkich na grochówkę.

Tekst i zdjęcia : Hubert Skrzyński

Rozmiar: 2.0 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej