W jednostkach penitencjarnych trwa ogólnopolska akcja oddawania krwi z okazji 100-lecia powstania formacji.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku po raz kolejny włączyli się aktywnie  w akcję honorowego oddawania krwi. W dniu 8 marca 2019 roku do jednostki przybył mobilny punkt poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Zgłosiło się 28 funkcjonariuszy i 1 pracownik, z których 16 oddało ponad 7 litrów krwi.

W przedsięwzięciu wzięli udział członkowie honorowego klubu dawców krwi, powołanego przy Zakładzie Karnym w Płocku, ale także funkcjonariusze i pracownicy niezrzeszeni. Niektórzy zgłosili swój akces po raz pierwszy.  Wszyscy deklarowali chęć podzielenia się tym co najcenniejsze – darem życia. Nie patrząc na korzyści wynikające z faktu niesienia pomocy, wpisali się propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i zaprezentowali postawę godną funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dziękując za ich gest, mamy nadzieję że zainspirują jeszcze inne osoby do działania.

 

Tekst i foto : kpt. Marlena Kubera

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej