Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej chętnie włączają się w akcje honorowego oddawania krwi. Idea ta bliska jest członkom wszystkich formacji mundurowych.

Oddawanie krwi i pomaganie innym doskonale wpisuje się w etos funkcjonariusza publicznego. Jest przejawem współczesnego patriotyzmu i naturalnego obowiązku funkcjonariusza czy urzędnika państwowego. Nawiązuje do tradycji wiernej służby ojczyźnie oraz wywołuje skojarzenie munduru opatrzonego symbolami narodowymi z gotowością oddania drugiemu człowiekowi cząstki siebie.

Już starożytni odkryli niezwykłe właściwości krwi, a dziś wiemy, że jest niezbędna, ale też niezastąpiona. Brak możliwości wytworzenia jej w warunkach laboratoryjnych spowodował, że podjęto działania na rzecz propagowania idei honorowego oddawania krwi. Służą temu kampanie społeczne i różnego rodzaju akcje, mające na celu pozyskanie jak największej liczby dawców i uzupełnianie z ich pomocą deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi. Zapotrzebowanie na krew jest znacznie większe w okresie wakacji, co wiąże się ze zwiększoną liczbą wypadków i kolizji drogowych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej nie pozostają obojętni wobec potrzeb społecznych w tym zakresie, stąd ich udział w akcji organizowanej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Swoją postawą deklarują, że ten bezinteresowny gest daje im nie tylko ogromną satysfakcję, ale często staje się bezcennym darem dla drugiego człowieka.

Zbiórki krwi to tylko namiastka pomocy niesionej przez honorowych krwiodawców w mundurach. W szeregach Służby Więziennej tysiące dawców regularnie daje świadectwo prawdy kryjącej się w słowach greckiego filozofa, poety i lekarza Empedoklesa z Akragas – krew darem życia.

 

tekst mjr Marlena Kubera

zdjęcie Adam Łaszczewski

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej