W dniu 05.02.2021 nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie

W dniu 28.01.2021 r. Rozkazem Personalnym Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk. Tomasza Wierciocha stwierdzono wygaśnięcie stosunku służbowego wobec dyrektora mjr. Bogusława Grabarza.  Jednocześnie Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał rozkazem personalnym z dnia 05.02.2021 r. na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie  mjr. Przemysława Hajosa, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Nowym Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie powołanym przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk. Tomasza Wierciocha rozkazem personalnym  z dnia 05.02.2021 r. został dotychczasowy kierownik penitencjarny mjr Łukasz Trzcina.

tekst: mjr Miłosz Renda 

zdjęcia: kpt. Jakubowski Łukasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej