Wizyta uczniów na terenie Zakładu Karnego w Pińczowie

W dniu dzisiejszym w ramach zajęć profilaktyczno - edukacyjnych do pińczowskiej jednostki przybyła grupa uczniów z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Broninie. Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką, strukturą      i  codziennym funkcjonowaniem jednostki. Po obejrzeniu  multimedialnej prezentacji oprowadzono ich po terenie zakładu. W zajęciach wzięło udział 25 uczniów. Tego rodzaju praktyki to z jednej strony szeroko rozumiana profilaktyka ale  i pewnego rodzaju możliwość pozyskania wiedzy na temat historii państwa polskiego, więziennictwa i życia  po drugiej stronie muru.   

                                                                                                                             tekst : kpt. Miłosz Renda

                                                                                                                           zdjęcia: por. Krzysztof Władny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej