Codzienny spacer jest prawem przysługującym osadzonym. Jak się odbywa?

Osadzeni są uprawnieni do odbycia każdego dnia godzinnego spaceru. Spacery osadzonych są realizowane na przeznaczonych do tego placach spacerowych zgodnie ze sporządzonym planem spacerów. Skazani nadzorowani przez funkcjonariusza SW mają w tym czasie możliwość skorzystania z zamontowanych na placach urządzeń, przeznaczonych m.in. do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W Zakładzie Karnym w Pińczowie osadzeni mogą również zgodnie z ustalonym harmonogramem brać udział w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz korzystać z boiska sportowego, salki sportowej a także świetlicy.

Warto jednak spojrzeć na spacery w zakładzie karnym także z innej strony. Codzienne wyjścia poza celę mieszkalną mają niwelować skutki izolacji penitencjarnej, jak również wspierać proces resocjalizacji skazanych. Wyjście na spacer, zwłaszcza w zakładzie karnym typu zamkniętego, jest jedną z nielicznych możliwości opuszczenia celi przez osadzonych.

tekst i zdjęcia: szer. Kinga Grzesik-Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej