Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Domem Pomocy Społecznej w Pińczowie to  szeroko pojęta dydaktyka dla funkcjonariuszy i pracowników z Zakładu Karnego w Pińczowie

Dzisiaj w Zakładzie Karnym w Pińczowie w ramach współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Pińczowie odbyło się szkolenie dotyczące zintegrowanych oddziaływań wobec  osadzonych niepełnosprawnych fizycznie, seniorów oraz upośledzonych umysłowo dla funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w naszej jednostce. Podczas spotkania pracownicy warsztatów przedstawili za pomocą prezentacji multimedialnej działalność swojej placówki oraz zakrojony plan współpracy z pińczowską jednostką  na kolejne lata. Można też było zobaczyć prace autorskie wykonane podczas zajęć plastyczno – warsztatowych. Dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Pińczowie takie szkolenie ma bardzo duże znaczenie ponieważ aktualnie przebywa u nas około 30 osób z lekkim bądź umiarkowanym upośledzeniem umysłowym,  niepełnosprawnych oraz osadzonych  po 60 roku życia. Mogliśmy  też pogłębić naszą wiedzę na temat opieki oraz postępowania z takimi osobami  w przypadku różnego rodzaju zachowań, w tym też aktów autoagresji nieco odbiegających od więziennych procedur w takich przypadkach. Warto wspomnieć, że w naszej jednostce  funkcjonuje program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych "Lepsze jutro", kierowany właśnie do takiej kategorii skazanych. Realizowany jest z udziałem terapeutów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie oraz terapeuty uzależnień ze Stowarzyszenia "Arka Noego" . Jego głównym celem jest kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do podejmowania różnorodnych aktywności, a także nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę. W dzisiejszym wydarzeniu wzięło udział 30 funkcjonariuszy i pracowników naszego zakładu.

 

W niedalekiej przyszłości planowane jest kolejne szkolenie z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, z którym również współpracujemy. Na spotkaniu  przedstawiony zostanie problem osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie w nieco innym świetle.

 

  Tego rodzaju spotkania pomagają nie tylko w wymianie doświadczeń w różnych sytuacjach ale uczą czegoś nowego, dają inspirację i pomagają wierzyć, że to co robimy nie pozostaje niezauważone.

 

zdjęcia: st. sierż. Łukasz Stawiarski

tekst: kpt. Miłosz Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej