Tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt wizyt, pomaganie przy wypadkach drogowych, pożarach i innych zdarzeniach losowych podczas służby to tylko niektóre działania Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego

W Zakładzie Karnym w Pińczowie funkcjonuje Zespół Terenowy systemu Dozoru Elektronicznego od 7 maja 2018 roku. Po trzech miesiącach intensywnych przygotowań, naborze funkcjonariuszy i pracowników w dniu 20.08.2018 roku zaczęła funkcjonować wymieniona wyżej komórka. W jej skład wchodzi czterech pracowników cywilnych i czterech funkcjonariuszy. Praca w zespole to praca na pełny etat 24 godziny na dobę , siedem dni w tygodniu. Osoby zatrudnione w systemie dozoru pracują w zespołach dwuosobowych w systemie zmianowym. Do ich zadań należy głównie zakładanie w domach u osób objętych dozorem urządzeń służących do monitorowania oraz lokalizacji osób objętych dozorem. Często podczas interwencji zdarzają się sytuacje losowe polegające na różnego rodzaju kolizjach drogowych, pożarach itp. Nasi funkcjonariusze oraz pracownicy nie pozostają obojętni wobec takich sytuacji i często pomagają osobom poszkodowanym w różnych wypadkach współpracując z Policją oraz innymi służbami. Podczas kiedy jedni z naszych pracowników  realizują zadania wynikające ze swoich obowiązków inni pracownicy systemu w tym czasie pomagają w realizacji obowiązków służbowych wewnątrz zakładu.  Od chwili istnienia Zespołu Terenowego zrealizowano 1399 wizyt polegających na instalacji , deinstalacji i wizytach kontrolnych.

Tego rodzaju działania pokazują, że praca w systemie dozoru elektronicznego mimo wielu codziennych obowiązków jest bardzo ciekawa. To oni wiedzą czego można się spodziewać po osobach objętych monitoringiem, a w przypadku trafienia monitorowanego  do Zakładu Karnego w Pińczowie pomagają w doborze odpowiednich działań penitencjarnych by resocjalizacja w danym przypadku była efektywniejsza.

tekst i zdjęcia : kpt. Miłosz Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej