Resocjalizacja za pomocą historii i kultury.

Z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości w pińczowskiej jednostce zorganizowano cykl zajęć kulturalnooświatowych mających na celu przybliżenie dziejów Państwa Polskiego oraz zaznajomienie z postacią marszałka Józefa Piłsudskiego. W związku z powyższym po raz kolejny w ramach zajęć k.o. zabrano osadzonych do Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Olbrycha Szanieckiego w Pińczowie celem zwiedzenia wystawy obrazów pod tytułem „Etapy życia marszałka Józefa Piłsudskiego”.  Całość spotkania poprzedziła prelekcja historyczna prowadzona przez pracownika pińczowskiej biblioteki.  Tego rodzaju przedsięwzięcia i inicjatywy pozwalają utrwalić sobie i przybliżyć postacie, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania Niepodległego Państwa Polskiego. W zajęciach wzięło udział 12 osadzonych.

                                                                                                                            tekst: kpt. Miłosz Renda

                                                                                                                            zdjęcia: por. Jarosław Prucnal

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej