Skazani z Zakładu Karnego w Pińczowie dbają o środowisko. W miniony weekend, pod okiem wychowawców trzy grupy skazanych sprzątały najbardziej zaśmiecone tereny miasta.

W tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi organizowane przez Urząd Miasta Pińczowa, Muzeum Regionalne oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury włączyła się także Służba Więzienna. W dniach 20-22 kwietnia w ramach zajęć kulturalno-oświatowych funkcjonariusze z zakładu karnego w Pińczowie zorganizowali akcję sprzątania. Pod okiem wychowawców, trzy grupy osadzonych opuściły jednostkę by uprzątnąć najbardziej zaśmiecone tereny miasta. Uprzednio rozpropagowano akcję dotyczącą sprzątania wśród osadzonych poprzez audycje w radiowęźle oraz plakaty tematyczne rozwieszone na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych. Dzięki działaniom funkcjonariuszy oraz przeprowadzonej akcji zebrano mnóstwo śmieci, które ludzie pozostawiają.

Tego rodzaju akcje mają nie tylko prospołeczny i proekologiczny charakter. Pokazują w jaki sposób dbać o środowisko, jego mieszkańców oraz w jaki sposób prawidłowo segregować powstające w każdym gospodarstwie domowym śmieci.  

Tekst: kpt. Miłosz Renda

Zdjęcia: por. Jarosław Prucnal

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej