Przedświąteczny czas to dla większości gospodarstw domowych czas krzątaniny i świątecznego zamieszania. Jak wyglądają rożne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia po drugiej stronie muru ?

W Zakładzie Karnym w Pińczowie celem zapewnienia czasu wolnego osadzonym oraz poczucia uczestnictwa w przedświątecznych przygotowaniach opracowano program resocjalizacyjny „Szopka oraz obrazy Bożonarodzeniowe”. Nasze działania resocjalizacyjne mają również na celu wzbudzenie poczucia obowiązku u naszych pensjonariuszy oraz dają namiastkę przygotowań świątecznych jakie są w każdym polskim domu.  Po odpowiednim rozpropagowaniu programu na terenie jednostki oraz przygotowaniu osadzonych biorących w nim udział zaczęliśmy edycję programu. Głównymi założeniami jest  pobudzanie aktywności kulturalnej i promowanie inicjatyw świątecznych. Prowadzone zajęcia odbywają się w salkach plastycznych jak i w celach mieszkalnych pod nadzorem wychowawcy ds./s kulturalno oświatowych. Polegają one na przygotowaniu przez osadzonych stroików świątecznych oraz obrazów o tematyce religijnej. Wykonane przez skazanych z pińczowskiej jednostki prace przekazywane są na cele społeczno użyteczne, a w szczególności zbiórki charytatywne, aukcje i  wystawy. Przekazywane są też do Kościołów, przedszkoli oraz świetlic środowiskowych. Warto nadmienić, że w ramach programu w oddziałach mieszkalnych naszej jednostki pojawiły się choinki bożonarodzeniowe, które mają za zadanie  pomóc może trochę inaczej, refleksyjnie spędzić ten czas odbywającym karę pozbawienia wolności oraz tym, którzy w te dni pełnią służbę na pierwszej linii.

                                                                                                                tekst: mjr Miłosz Renda 

                                                                                                                zdjęcia:  sierż. sztab. Łukasz Stawiarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej