Funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Pińczowie w dniu 15.08.2017 r. uczestniczyli w obchodach Święta Wojska Polskiego.

Zakład Karny w Pińczowie podczas obchodów Święta Wojska Polskiego reprezentował Zastępca Dyrektora mjr Przemysław Hajos oraz poczet sztandarowy jednostki. Po mszy świętej nastąpiło złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny w Parku Miejskim w Pińczowie. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na miejsce straceń „ZAWIĘZIENIE” gdzie odegrano sygnał Wojska Polskiego oraz złożono wiązanki i zapalono znicze.

Organizatorem uroczystości byli Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie, Burmistrz Miasta i Gminy w Pińczowie, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Pińczowie oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pińczowie.

tekst i zdjęcia: por. Krzysztof Władny

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej