Przygotowanie do zawodu, powrót na rynek pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności to tylko niektóre założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wczoraj w Zakładzie Karnym w Pińczowie zaczęto realizację nowego kursu aktywizacji zawodowej  skazanych w ramach funduszu europejskiego POWER Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym założeniem kursu jest przyuczenie do zawodu „Brukarza”. Pierwszym etapem są zajęcia teoretyczne, do których zakwalifikowano 12 osadzonych.  Po odbyciu 22 godzinnego szkolenia teoretycznego osadzeni przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych zaczną realizować działania praktyczne w wyżej wymienionym zakresie. Obecnie w Zakładzie Karnym w Pińczowie realizowany jest  także  wcześniejszy kurs technolog robót wykończeniowych. Przeszkolonych ogółem do końca bieżącego roku zostanie 36 osadzonych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności będą mogli podjąć pracę i żyć zgodnie z literą prawa.

zdjęcia : st. sierż: Łukasz Stawiarski

tekst: kpt. Miłosz Renda 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej