Odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dla osadzonych, rozwijanie umiejętności oraz  zainteresowań jako skuteczne narzędzia resocjalizacji

Jednym z środków oddziaływania resocjalizacyjnego na skazanych oprócz pracy, nauczania, podtrzymywania kontaktów z rodziną, światem zewnętrznym  oraz środków terapeutycznych wyróżniamy zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe. W Zakładzie Karnym w Pińczowie kładzie się na nie szczególny nacisk. Mają one zapewnić osadzonym odpowiednie wykorzystanie czasu wolnego, pozwalać na rozwijanie swoich pasji i talentów oraz tworzą jeden ze skutecznych elementów efektu końcowego jakim jest resocjalizacja. W naszej jednostce funkcjonuje jedna salka plastyczna przeznaczona dla osadzonych przejawiających chęć uczestniczenia w takich zajęciach. Aktualnie uczęszcza na nią trzech osadzonych, którzy pod okiem wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych wykonują różne prace – rzeźbiarskie, malarskie i plastyczne. Wykonane przez osoby pozbawione wolności  prace biorą udział w konkursach więziennych organizowanych przez różne jednostki penitencjarne w całym kraju, zajmując często czołowe miejsca. Należy nadmienić, że jeden z osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w naszej jednostce zdobył pierwsze miejsce w Ogólnopolskim konkursie” Historia nauczycielką życia” w kategorii „obraz” organizowanym w Areszcie Śledczym w Świdnicy.  Oprócz zajęć plastycznych realizowanych  w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, osadzeni wykonują również za zgodą dyrekcji  więzienny „hand made”  w celach mieszkalnych.  

tekst i zdjęcia : kpt. Miłosz Renda 

szer. Kinga Grzesik Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej