Wystawę obrazów z pińczowskiej jednostki zaprezentowano w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie.

W Zakładzie Karnym w Pińczowie stworzono blok tematyczny dotyczący wydarzeń oraz dziejów historycznych naszego kraju.  Jednym z programów resocjalizacyjnych zawartych w bloku jest program pod tytułem „Powstanie styczniowe”, który tak jak reszta historycznych tematów realizowany jest cyklicznie za pomocą różnego rodzaju makiet oraz obrazów dotyczących danej tematyki. Skierowany jest do osadzonych posiadających zainteresowania historyczne oraz tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę nie tylko na temat dziejów Polski ale również na temat dziejów historycznych lokalnych terenów. Po uprzednim rozpropagowaniu oraz zakwalifikowaniu osadzonych do programu  przez wychowawcę do spraw kulturalnooświatowych stworzono 12 obrazów przedstawiających wydarzenia mające miejsce podczas powstania styczniowego, a prace osadzonych można obejrzeć w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie.  Serdecznie zapraszamy. 

zdjęcia: sierż. sztab. Łukasz Stawiarski

tekst: mjr Miłosz Renda 

 

Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 osób, zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w mniejszym stopniu z chłopstwa i mieszczaństwa. W niektórych rejonach ziem zabranych, np. na Żmudzi i rozrzuconych ośrodkach na Białorusi i w Inflantach Polskich zryw przybrał charakter masowy. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się przegraną powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy poległo w walkach, blisko 1 tys. stracono, ok. 38 tys. skazano na katorgę lub zesłanie na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. (źródło : Wikipedia.pl).

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej