Kursy zawodowe POWER szansą na znalezienie pracy dla skazanych

W Zakładzie Karnym w Pińczowie realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w latach 2014 – 2020. W pierwszej kolejności do udziału w kursach rekrutowani są osadzeni nie posiadający wyuczonego zawodu lub tacy, którzy mogą poprzez uczestnictwo w nich mogą uzupełnić dotychczasowe wykształcenie. Jednym z głównych założeń kursów jest znalezienie zatrudnienia przez osadzonego, który zakończy odbywanie kary pozbawienia wolności. Zajęcia odbywają się dwuetapowo. Podczas pierwszej części  tzw. teoretycznej kursanci zaznajamiani są z podstawami teoretycznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieną pracy. Po ukończeniu pierwszego etapu przechodzą do drugiego, to jest części praktycznej, gdzie pod okiem fachowców wdrażają zdobytą wcześniej wiedzę oraz własne umiejętności w życie. Przez pierwsze półrocze w naszej jednostce zrealizowaliśmy osiem cyklów kursów w następujących profesjach: malarz budowlany, asystent osoby niepełnosprawnej, technolog robót wykończeniowych, brukarz, ogrodnik terenów zieleni oraz  monter stolarki budowlanej. Kwalifikacje zdobyło 96 skazanych. Mamy nadzieję, że działania funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Pińczowie ukierunkowane na zdobycie kwalifikacji zawodowych przez osadzonych pozwolą im zaistnieć na obecnym rynku pracy.   

                                                                                                                tekst: kpt. Miłosz Renda

                                                                                                                zdjęcia: st. sierż. Łukasz Stawiarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej