Z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości w zakładzie karnym w Pińczowie realizowane są programy ukierunkowane na poszerzenie wiedzy historycznej oraz zwiększenie świadomości narodowej. "Józef Piłsudski - ojcem niepodległości" to jeden z programów adresowany do osób pozbawionych wolności.

Program pod tytułem „Józef Piłsudski - ojcem niepodległości”  funkcjonuje w Zakładzie Karnym w Pińczowie od stycznia 2018 r. W swoich założeniach ma wzbudzić u skazanych poczucie odpowiedzialności, przynależności do narodu polskiego oraz utrwalić wartości patriotyczne. W związku z powyższym w ramach zajęć grupa 40 osadzonych w asyście wychowawcy udała się na zwiedzanie wystawy w postaci fotogramów przedstawiających rekonstrukcję pińczowskiego zamku  pt. „Zamek Pińczowski” autorstwa grafika komputerowego  Mateusza Staniszewa, która została zaprezentowana w tutejszym Muzeum Regionalnym. Po zwiedzeniu wystawy wychowawca do spraw kulturalno - oświatowych zaprowadził osadzonych  szlakiem historycznym do tutejszej Synagogi, gdzie odbyła się prelekcja pt. „Stulecie Niepodległości”. Tego rodzaju przedsięwzięcia pozwalają na poznanie i utrwalenie historii państwa polskiego oraz budowanie tożsamości narodowej.   

tekst: kpt. Miłosz Renda

zdjęcia: Łukasz Stawiarski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej