Socjalizacja, resocjalizacja i readaptacja w Zakładzie Karnym w Pińczowie

W Zakładzie Karnym w Pińczowie funkcjonuje program resocjalizacyjny pod nazwą „Tata i ja” . Jednym z założeń programowych jest pogłębienie więzi miedzy rodzicem w tym przypadku ojcem odbywającym karę pozbawienia wolności a dzieckiem. Często to właśnie matki próbują rekompensować dziecku brak ojca, ale jest to bardzo trudna rola dlatego w naszej jednostce realizujemy program nastawiony na readaptacje i integrację rodzin. Ta edycja programu poprowadzona jest przez funkcjonariuszy działu penitencjarnego dwuetapowo. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie osób pozbawionych wolności z dziećmi, gdzie rodzice wraz ze swoimi pociechami mogli wykonywać prace plastyczne i nie tylko. Kolejnym etapem było spotkanie z podróżnikiem panem Robertem Czerniakiem,  który przy prezentacji multimedialnej podzielił się swoimi doświadczeniami ze światowych podróży przekazując skazanym w jaki sposób poprawnie budować relacje rodzicielskie na odległość. Tego rodzaju przedsięwzięcia realizowane przez funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Pińczowie świadczą o tym,  że jesteśmy zaangażowani w resocjalizację i niesienie pomocy na każdej płaszczyźnie wychodząc z odpowiednią ofertą do społeczeństwa.   

tekst i zdjęcia: kpt. Miłosz Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej