Program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych „Idol” nawiązuje do Święta 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Dzięki ciekawej formie prowadzenia zajęć znajduje zainteresowanie nie tylko wśród biorących w nim udział

To właśnie w dniu dzisiejszym w Zakładzie Karnym w Pińczowie mieliśmy okazję posłuchać zespołu utworzonego dzięki programowi „Idol”, który  w swoich założeniach przewiduje między innymi rozwój zainteresowań muzycznych, aktywność twórczą w formie nowych aranżacji oraz interpretacji utworów i kompozycji. Jego głównym celem jest również rozwijanie gry na instrumentach muzycznych, wzbudzanie aktywności kulturalnej wśród osadzonych, a przede wszystkim nauka gry utworów patriotycznych związanych ze Świętem 100 - lecia Odzyskania Niepodległości. Podczas dzisiejszego  koncertu między innymi zabrzmiały pieśni patriotyczne, nawiązujące do historii państwa polskiego i kształtujące postawę patriotyczną wśród wszystkich Polaków.

                                                                                                                   tekst: kpt. Miłosz Renda

                                                                                                                   zdjęcia: sierż. Łukasz Stawiarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej