Zatrudnienie skazanych w Zakładzie Karnym w Pińczowie

 „W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków uwzględnia się przedewszystkim pracę……..”( Art. 69 pkt 3 kodeksu karnego wykonawczego). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, współczesnym penitencjarnym trendom oraz realizując podstawowe cele  resocjalizacji nie pozostajemy bierni wobec zagadnienia zatrudnienia skazanych. Ciągle zatrudniamy i tworzymy nowe miejsca pracy dla skazanych.  Obecnie stan zatrudnienia  odpłatnego i nieodpłatnego skazanych  w Zakładzie Karnym w Pińczowie na dzień dzisiejszy wynosi ogółem 476 skazanych. Cały czas funkcjonariusze z naszej jednostki pracują nad tym, by zwiększyć tą liczbę. Planujemy podpisanie nowych umów, dzięki którym mamy nadzieję zwiększyć ilość zatrudnionych oraz przyczynić się do efektywniejszej resocjalizacji.

tekst kpt. Miłosz Renda

zdjęcia: st. sierż. Łukasz stawiarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej