Wystawy historyczne, literackie oraz wiele innych działań, dzięki którym możemy resocjalizować

Dzisiaj w Zakładzie karnym w Pińczowie rozpoczęliśmy cykl wyjść z osadzonymi w ramach zajęć kulturalno oświatowych do różnego rodzaju instytucji na terenie miasta, które sprzyjają krzewieniu kultury i historii. Dzięki naszym działaniom resocjalizacyjnym osadzeni nie tylko pomagają w sprzątaniu cmentarzy, usuwaniu trudności jakie niosą za sobą różnego rodzaju nawałnice  takie jak śnieżyce czy powodzie. W naszych działaniach przewidujemy też czas na naukę, kulturę i poznawanie historii naszego regionu oraz kraju. Funkcjonariusze z naszej jednostki  dzięki powyższym działaniom  umożliwili osadzonym obejrzenie wystawy fotograficznej  pod tytułem” W okopach nad Nidą” znajdujących się w tutejszym Muzeum Regionalnym, która nawiązuje do święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Oprócz wspaniałych fotografii przedstawiającą tematykę wojenną  osadzeni mieli również możliwość zobaczyć eksponaty wojskowe z tamtego okresu. W przyszłości planujemy kolejne zajęcia po za terenem zk niosące nie tylko  przesłanie historyczne ponieważ mamy zamiar udać się na kolejną wystawę literacką pod tytułem „Twórczość Mikołaja Reja”.

zdjęcia: st. sierż. Stawiarski Łukasz

tekst: kpt. Miłosz Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej