Współpraca pińczowskiej jednostki z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja

W Zakładzie Karnym w Pińczowie prowadzony jest program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, który realizowany jest przy współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja. W swoich założeniach posiada między innymi kształtowanie relacji między rodzicem a dzieckiem oraz  uświadomienie utrzymywania kontaktu rodzica odbywającego karę pozbawienia wolności z dziećmi. Realizowany jest cyklicznie co kwartał oraz koordynowany  przez psychologa naszego zakładu.  Polega na wcześniejszym  odpowiednim przygotowaniu merytorycznym skazanych biorących w nim udział  do ról społecznych oraz rodzinnych, pokazuje, że mimo odbywania kary można być rodzicem i pokazać dzieciom swoje zaangażowanie w ich rozwój i wychowanie. Właśnie dzięki takim działaniom w dniu 07.03.2020 roku odbyło się spotkanie osadzonych z ich rodzinami, podczas którego osadzeni mieli możliwość wręczyć osobiście swoim pociechom nagrane przez nich płyty CD z przygotowanymi ręcznie okładkami.  

Tego rodzaju działania sprzyjają nie tylko resocjalizacji czy integracji rodziny. Dają poczucie czegoś czego dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych nie mogą zaznać na co dzień – obecności ojca.

zdjęcia: st. szer. Monika Gawrónska- Kokoszka

tekst: kpt. Miłosz Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej