Program "Praca dla Więźniów" w Zakładzie Karnym w Pińczowie.

W dniu dzisiejszym nasza jednostka wzięła udział w IV Debacie- Forum Przesiębiorczości "Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości - Innowacyjność Szansą dla Rozwoju Ponidzia" zorganizowanej przez Starostę Pińczowskiego. Podczas jej trwania Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie kpt. Agata Szóstak wraz z rzecznikiem prasowym   kpt. Miłoszem Rendą przedstawili za pomocą prezentacji multimedialnej założenia programu "Praca dla Więźniów" oraz korzyści wynikające z zatrudniania skazanych przez współpracujących z jednostką kontrahentów. Po zakończonym spotkaniu dwóch nowych pracodawców było zainteresowanych zatrudnieniem w swoich firmach skazanych. 

Tego rodzaju spotkania służą poznawaniu nowych rzeczy, rozszerzają kontakty i horyzonty. Pozwalają przekonać się, że zatrudnienie osoby pozbawionej wolności przynosi same korzyści dla każdej ze stron.

                                                                                                                     tekst i zdjęcia  kpt. Miłosz Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej