Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie podczas 159 rocznicy Bitwy pod Grochowiskami

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie wzięli udział w 159 rocznicy Bitwy pod Grochowiskami. Całość uroczystości  rozpoczął wymarsz spod Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Około godziny 10 zaplanowano mszę świętą w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bogucicach. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się  pod mogiłę powstańców styczniowych, gdzie  Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie ppłk Przemysław Hajos wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w złożył wiązankę upamiętniającą odwagę poległych podczas bitwy. Podczas uroczystości wspólnie odśpiewano Hymn Polski oraz rozdano przypinki upamiętniające bitwę.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Muzeum Regionalne w Pińczowie, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Pińczowie oraz Związek Strzelecki "Niepodległość".

Bitwa pod Grochowiskami – bitwa stoczona 18 marca 1863 roku pod Grochowiskami, folwarkiem[2] zlokalizowanym pośród lasów, w połowie odległości między PińczowemBuskiem. Jedna z najkrwawszych bitew w powstaniu styczniowym, zakończona pyrrusowym zwycięstwem Polaków (źródło:wikipedia)

 

      tekst i zdjęcia: mjr Miłosz Renda 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej