Udział funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Pińczowie w XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Funkcjonariuszy Służby Więziennej na Jasnej Górze

W sobotę 12.10.2019 roku w z okazji  jubileuszu 100–lecia polskiego więziennictwa na Jasnej Górze odbyła się tegoroczna XXIII Pielgrzymka Funkcjonariuszy Służby Więziennej. W tak wspaniałej uroczystości uczestniczyło ponad sześciuset  funkcjonariuszy wraz z rodzinami z całej Polski.  Podczas spotkania nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Pińczowie, którzy zawsze chętnie biorą udział w tego rodzaju uroczystościach. Nasza obecność podczas pielgrzymki nie była przypadkowa. Pełniąc służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi mamy świadomość codziennych zagrożeń jakie ona niesie oraz ciągłego pędu i obowiązków, które muszą być wykonywane względem osób pozbawionych wolności. Tego rodzaju przedsięwzięcia pozwalają trochę zwolnić codzienny pęd i poświęcić czas na pewnego rodzaju odnowę duchową i refleksję potrzebną w życiu nie tylko mundurowych.  

tekst : kpt. Miłosz Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej