Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie zorganizowali akcję polegającą na opiece i przygotowaniu nagrobków w związku z nadchodzącym świętem pierwszego listopada czyli Dniem Wszystkich Świętych.

W ramach zajęć kulturalno oświatowych dla skazanych w pińczowskiej jednostce zorganizowano cykl 10 wyjść poza teren zakładu karnego w związku z nadchodzącym świętem. Funkcjonariusze przygotowali  grupę  6 skazanych, którzy codziennie przez 10 dni opuszczali teren Zakładu Karnego w asyście wychowawcy, by pomóc w przygotowaniach nagrobków. Skazanych  odpowiednio wcześniej zapoznano z ciekawostkami historycznymi dotyczącymi terenów,  grobów i mogił  którymi się opiekowali. Oprócz prac porządkowych na lokalnych cmentarzach osadzeni mieli za zadanie opiekę nad grobami poległych w tym rejonie żołnierzy oraz odpowiednie ich przygotowanie do nadchodzących świąt. Tego rodzaju akcje doskonale wpisują się w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Dają poczucie przynależności Narodowej oraz kształtują Postawę Patriotyczną nie tylko wśród osadzonych.

                                                                                                                                Tekst : kpt. Miłosz Renda

                                                                                                                    Zdjęcia: sierż. : Łukasz Stawiarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej