Poszanowanie środowiska, edukacja odpadowa oraz odpowiednie składowanie zanieczyszczeń - to tylko niektóre z postaw jakie wpajamy osadzonym

W dniach 20-22 września z okazji międzynarodowej kampanii Sprzątania Świata  postanowiliśmy jak co roku włączyć się do tej akcji. Po uprzednim przygotowaniu merytorycznym i praktycznym osadzonych  funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie w ramach zajęć kulturalno oświatowych  udali się wraz z trzema grupami  skazanych na sprzątanie najbardziej zanieczyszczonych terenów naszego miasta. Osadzonych uprzednio wyposażono w rękawice oraz worki na śmieci. Butelki szklane, plastikowe i wiele innych śmieci to tylko niektóre z  zanieczyszczeń pozostawianych przez ludzi gdzieś na uboczach miasta. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przez trzy dni wzięło w niej udział 55 skazanych, którzy dozorowani byli przez funkcjonariuszy działu penitencjarnego.  Zebrano około 20 worków pełnych zanieczyszczeń.

Tego rodzaju zajęcia pozwalają poznać  zagadnienia związane z recyclingiem, a także przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

 

zdjęcia: st. sierż. Łukasz Stawiarski

tekst: kpt. Miłosz Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej