komunikat w sprawie zmiany realizacji widzeń

 

Ze względu na reorganizację dotychczasowych dni widzeń i uwzględnieniem artykułu 247 Kodeksu karnego wykonawczego, od dnia 03.09.2020 r. widzenia będą się obywały według poniższych uregulowań:

w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa

wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 413576656 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_pinczow@sw.gov.pl, w dni robocze od poniedziałku do  piątku w godzinach 09:00-15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach i godzinach:

Niedziela i święta 08:30-15:30,

Poniedziałek 08:30-15:30,

Wtorek  10:30-17:30.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej