Komunikat w sprawie ograniczeń

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuję:

Na podstawie art. 247§2 kkw Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Kielcach po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie wyraził zgodę na przedłużenie :

  1. Wstrzymania udzielania widzeń osadzonym, odprawiania nabożeństw, i udzielania posług religijnych oraz zatrudniania poza terenem zakładu karnego, za wyjątkiem zatrudnienia grupy skazanych segregujących odpady w budynku garaży zakładu karnego do dnia 20.11.2020 r.  
  2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
  3.  Zakład Karny w Pińczowie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej