Dzięki korespondencji skazani mogą utrzymywać kontakt ze światem zewnętrznym. W czasach gdy wstrzymane są widzenia, pisanie listów staje się jeszcze bardziej popularne.

W czasie epidemii koronawirusa Covid19 we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce opracowano odpowiednie procedury mające na celu zapobieganie zakażeniom, a funkcjonariuszy wyposażono w środki ochrony osobistej. Ogrnaniczenia jakie zostały wprowadzone w Zakładzie Karnym w Pińczowie w postaci wstrzymania  odwiedzin oraz wstrzymania zatrudnienia zewnętrznego wcale nie spowodowały, że funkcjonariusze mają mniej pracy. Nadzorowanie wydawania posiłków, telefonów do osób bliskich, rozmów przez komunikator Skype, realizowanie spacerów czy konwojowanie osadzonych to tylko niektóre z zadań funkcjonariuszy. Jednym z wielu codziennych obowiązków jest także wydawanie korespondencji osobom pozbawionym wolności. Czynność wydawałaby się prosta jednak dla osób pozbawionych wolności to niezwykle istotna forma kontaktu ze światem zewnętrznym. To podtrzymanie kontaktu z najbliższymi czy też załatwienie spraw w instytucjach i urzędach.

                       tekst i zdjęcia: kpt. Miłosz Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej