Informacja dotycząca zatrudnienia osadzonych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2 informuje, że począwszy od dnia 1 sierpnia 2020 r., na terenie Zakładu Karnego w Pińczowie, na okres 7 dni, wstrzymuje   się zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej