W Zakładzie Karnym w Opolu angażowanie skazanych do aktywności charytatywnej i wolontariackiej stanowi jedną z podstawowych form readaptacji.

W lipcu bieżącego roku  grupa siedmiu osadzonych – wolontariuszy z Zakładu Karnego w Opolu, zaangażowana została przez kadrę więzienną w pomoc na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Opolu. Skazani sprzątali tereny zielone szkoły, wykonywali drobne naprawy w salach lekcyjnych, porządkowali boisko szkolne i plac zabaw, tak aby przygotować je do użytkowania przez najmłodszych członków naszej społeczności lokalnej w nadchodzącym roku szkolnym. Działania te realizowane były na prośbę kierownictwa placówki. Ich głównym celem było wsparcie działalności opiekuńczej tej instytucji.

Solidność i rzetelność wolontariuszy w wykonywaniu zleconych im prac zaowocowała chęcią dalszej współpracy. Dlatego też podjęte z inicjatywy funkcjonariszy Służby Więziennej oraz dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Opolu  działania na rzecz społeczności lokalnej, kontynuowane będą także w nadchodzącym miesiącu.

Wychowawcy motywując osoby pozbawione wolności do aktywności na rzecz instytucji pomocowych czy też oświatowych, umożliwiają im kształtowanie prawidłowej hierarchii wartości, czyli ogólnie przyjętych norm i zasad funkcjonowania społecznego. Osadzeni pomagając doskonalą własne zasoby osobiste, takie jak: obowiązkowość, empatia i wrażliwość na problemy oraz potrzeby innych, co w efekcie skutecznie wpływa na ich readaptację społeczną.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Film - Służba Więzienna pomaga szkole - dostępny w załączniku poniżej

slajd_pomoc szkole.jpg

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej