Jednym z najistotniejszych celów działań podejmowanych przez Służbę Więzienną jest readaptacja osadzonych, czyli przywracanie i przystosowywanie ich do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

W Zakładzie Karnym w Opolu praca wychowawcza w znacznej mierze oparta jest na aktywizowaniu społecznym skazanych poprzez motywowanie ich do zaangażowania w życie najbliższej społeczności lokalnej.
26 sierpnia br. grupa osadzonych skierowana została do trwających w budynku Publicznego Przedszkola nr 36 w Opolu prac przygotowujących placówkę do przyjęcia przedszkolaków po mijającej przerwie wakacyjnej.
Zmotywowani przez wychowawców osadzeni pomagali w pracach remontowych oraz przygotowywali do użytkowania plac zabaw i otaczające przedszkole tereny zielone. Dzięki temu mieli możliwość poczucia się istotną częścią tutejszej grupy społecznej, odbudowania oraz wzmocnienia własnego poczucia wartości oraz kształtowania umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych.

Zaangażowanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Opolu oraz praca wykonana przez wolontariuszy zostały wysoko ocenione przez Dyrektora placówki. 31 sierpnia 2017 r. Beata Rudyk, kierownik gospodarczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Opolu złożyła na ręce p.o. Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu mjr Ryszarda Wójcickiego oficjalne podziękowania za owocną współpracę i udzieloną pomoc.

Tekst: st. szer. Dawid Makowski
Zdjęcia: st. szer. Patrycja Radło, st. szer. Dawid Makowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej