Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu własnym oraz całej społeczności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, pragnę serdecznie podziękować szanownej Radzie Pedagogicznej naszego Centrum Kształcenia Ustawicznego za nieoceniony wkład w edukację osadzonych przebywających w tutejszej jednostce. Życzę Państwu codziennej satysfakcji i dumy z efektów ciężkiej pracy, dedykowanej osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. Z wyrazami szacunku, mjr Cyprian Bas Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej