Uczestnictwo w szkoleniach to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim zdobywanie nowych umiejętności praktycznych, poszerzanie wiedzy teoretycznej, zwiększenie możliwości zdobycia zatrudnienia, a także wzrost kompetencji, pewności siebie oraz poczucia własnej wartości.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzania w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. W oddziaływaniu na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i nauczanie.
            Nauczanie realizowane jest m.in. poprzez organizację różnorodnych szkoleń zawodowych. W tym roku odbyły się kursy zawodowe, które były finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości: monter mebli biurowych i nowoczesne wykończenie wnętrz. Wzięło w nich udział 36 skazanych.

            Uczestnictwo w szkoleniach to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim zdobywanie nowych umiejętności praktycznych, poszerzanie wiedzy teoretycznej, zwiększenie możliwości zdobycia zatrudnienia, a także wzrost kompetencji, pewności siebie oraz poczucia własnej wartości.

 

opracowanie: kpt. Ewa Jurak
zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej