W dniu 23 czerwca 2023 roku zabrzmiał ostatni dzwonek przed wakacyjną przerwą w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Promocję na następny rok szkolny otrzymało 129 słuchaczy, którzy będą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych: kucharz, krawiec, monter.

                Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2022/2023 wychowawcy klas wręczyli dyplomy gratulacyjne wyróżniającym się słuchaczom za bardzo dobre wyniki w nauce i wysoką frekwencję oraz za uczestnictwo w akademiach i uroczystościach szkolnych. Nauczanie osadzonych sprzyja prowadzonym przez kadrę penitencjarną oddziaływaniom w procesie resocjalizacji, który kształtuje społecznie pożądane postawy wpisując się tym samym w podstawowy cel kary pozbawienia wolności. Możliwość uzupełnienia wykształcenia oraz zdobycia niezbędnych kwalifikacji zawodowych ułatwia z dużym stopniu powrót osadzonego do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po odbyciu orzeczonej kary. 

 

Gronu Pedagogicznemu dziękujemy za wlożony wysiłek oraz życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku!

 

 

 

opracowanie: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej