Głównym celem umowy dzierżawy części nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim w ramach programu "PRACA DLA WIĘŹNIÓW".

OGŁOSZENIE

o wszczęciu procedury wyboru dzierżawcy na okres co najmniej 5 lat, części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 358/2, 359/4, 359/8, 360/2, obręb 05-Opole Lubelskie o powierzchni gruntów:

  • część I ok. 1316 m² (pow. zabudowy hali ok. 800m²),
  • część II ok. 810m² (powierzchnia zabudowy hali ok. 400m²),

pod dzierżawę dwóch hal produkcyjnych, położonych w Opolu Lubelskim 24-300  przy ul. Owocowej 7.

Cel dzierżawy nieruchomości

Głównym celem umowy dzierżawy części nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim w ramach rządowego  programu "Praca dla więźniów"

Szczegółowe informacje znajdują się w załacznikach.
Kontakt telefoniczny pod numerami telefonu 81-82-76-970, 81-82-76-971.

 

tekst: kpt. Piotr Musik

zdjęcia: ppor. Marcin Mikita, archiwum ZK w Opolu Lubelskim
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej