Zatrudnienie na rzecz Gminy Nałęczów jest efektem kolejnej umowy jaka została podpisana pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr. Cyprianem Bas a Burmistrzem Nałęczowa Panem Wiesławem Pardyką.

Skazani wniosą swój wkład, zaangażowanie i wysiłek przy pracach związanych z pielęgnacją oraz utrzymaniem porządku na terenie Parku Zdrojowego, a także przy pracach remontowo – konserwacyjnych budynków znajdujacych się na stanie Gminy.

Praca skazanych znajduje uznanie wśród lokalnej społeczności i jest znaczącym elementem resocjalizacji, osadzeni nie tylko nabywają niezbędnego doświadczenia zawodowego, umiejetności współpracy w zespole ale również podnoszą poczucie własnej wartości, a czas spędzony poza murami jednostki mogą wykorzystać w sposób aktywny i pożyteczny.

 

tekst: ppor. Katarzyna Konwa- Wojtan, sierż. Agnieszka Gradzińska,

zdjęcia: por. Marcin Mikita

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej