Dotychczasowa współpraca opolskiej jednostki z Państwowym Muzeum na Majdanku to szereg podjętych działań edukacyjny. Pracownicy muzeum przeprowadzili już m.in. warsztaty dla kadry penitencjarnej, które były realizowane na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, podobne zajęcia zostały organizowane także dla osadzonych pod nadzorem funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Dla tych, którzy z uwagi na odbywanie kary w zakładzie karnym typu zamkniętego, nie mogą korzystać przepustek, zajęcia takie organizowane są na terenie zakładu karnego.

Podobne spotkanie zostało zorganizowane w dniu 24 stycznia br w związku z przypadającym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dzień ten upamiętnia rocznicę wyzwolenia byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. Zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r. 

Zajęcia, w których tym razem brała udział spora grupa słuchaczy funkcjonującego terenie jednostki Centrum Kształcenia Ustawicznego połączone były z wystawą prac nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Literacko- Plastycznym w 80. rocznicę akcji Reinhardt pt. „...ich popiół został zawieszony pomiędzy niebem a ziemią...”. Konkurs ten był pierwszą tego rodzaju wspólną inicjatywą obu instytucji Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, skierowaną z jednej strony do osadzonych przebywających w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie, z drugiej do młodzieży szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Lublin. Już teraz śmiało możemy powiedzieć, że poziom nadesłanych przez uczestników prac był wysoki. Poza walorami czysto artystycznymi każda z nich nasycona była ogromnym ładunkiem emocjonalnym- bólem, cierpieniem, ale także wiarą towarzyszącą wieżmion obozu, że czas prześladowania, czas zagłady, czas Holokaustu minie.

Wczorajsze warsztaty jak i każde inne, których odbiorcami są osoby przebywające w izolacji penitencjarnej, odbywające kary pozbawienia wolności zmuszają do refleksji, kształtują empatię, kształtują postawy społecznie pożądane. Karzą się na chwilę zatrzymać, zastanowić. Nic tak mocno i wymownie nie oddziaływuje na człowieka jak drugi człowiek. Jak słowa byłych więźniów obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, którym udało się przeżyć piekło Holokaustu. Zawsze takim lekcjom towarzyszy wymowna cisza. Wielu ze słuchaczy po kilku dniach, tygodniach przychodzi do biblioteki Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim i szuka książek o tematyce obozowej. A takich publikacji nie brakuje właśnie dzięki tak namacalnej współpracy z muzeum i z jego pracownikami, którzy każdorazowo dokładają wszelkich starań, by organizowane warsztaty czy prelekcje zawierały poza ogromna dawką wiedzy, dawkę emocji, by ukazywały życie nie społeczności żydowskiej jako całej, ale pojedynczych, konkretnych osób – byłych więźniów obozów koncentracyjnych.

Zaprszamy do galerii gdzie mozecie Państwo przyjrzeć się nagrodzonym i wyróżnionym pracom. 

Poniżej znajduje się wiersz, nagrodzony w zakończonym pod koniec ubiegłego roku wspomnianym wyżej Konkursie Litereacko- Plastycznym w 80. rocznicę akcji Reinhardt. Jego autorem jest osadzony przebywający w Areszcie Śledczym w Lublinie.

 

OKRUSZEK


 

ZANIM ODEJDĘ

ZAMYKAM OCZY

POWOLI DOTYKAM

TWYCH WŁOSÓW

POLICZKÓW

I UST
 

TO STRZĘPKI SNU

WYRWANE ZIMIE

Z PAMIĘCI MROZU

 

ZANIM UMRĘ

ŻAŁUJĘ TYLKO

ŻE CIĘ NIGDY

NIE PRZYTULIŁEM
 

WEŹ MÓJ POPIÓŁ

I PISZ NIM WIERSZE

DLA NAS

 

I STRZĘPKI SNÓW

DLA TYCH CO ŻYJĄ

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej