Pomysłowość funkcjonariuszy działu penitencjarnego w połączeniu z imponującymi umiejętnościami przedstawicieli działu informatyki i łączności doprowadziły do powstania nowego źródła umożliwiającego poszerzenie niezwykle ważnej w tym trudnym czasie oferty kulturalno- oświatowej.

Przed nami niewątpliwie trudny czas

W mediach pojawiają się artykuły opisujące niespodziewane konflikty występujące w rodzinnym gronie. Wśród osób pozostających w tzw. domowej kwarantannie. Okazuje się ,że uwikłani w dotychczasową codzienność, pełną pośpiechu, spędzając w pracy coraz więcej czasu i marząc o wolnej chwili w gronie najbliższych, wiele osób nie radzi sobie z nagłą sposobnością ciągłego przebywania razem. Daje to jedynie namiastkę wyobrażenia tego, jak trudne zadanie spoczywa na funkcjonariuszach Służby Więziennej zobowiązanych do utrzymania ładu i bezpieczeństwa wśród osadzonych, którzy czas trwającej pandemii spędzają w więziennych celach.

Pozostanie przy tradycyjnych metodach to dziś za mało

Epidemia koronowirusa w każdej nieomal przestrzeni występującej na terenie jednostek penitencjarnych powoduje konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. Nie inaczej jest w przypadku znacznie utrudnionej obecnie organizacji zajęć kulturalno- oświatowych. Tu też konieczna jest umiejętność odnajdywania mądrych rozwiązań i wyczucia pulsu aktualnych możliwości.

W zmaganiach wesprą nas najwięksi spośród polskich i światowych artystów

Zamknięte w realnej przestrzeni muzea, kina, teatry i opery otwierają się w rzeczywistości wirtualnej dla obywatela wyposażonego w komputer i dostęp do internetu. Dzięki uruchomieniu telewizji wewnętrznej umożliwimy by kultura i sztuka „przyszła z pomocą” również do więziennych cel. Niezmienie ceniona przez nas rozrywka i przygoda intelektualna wynikająca z kontaktu z kulturą i sztuką utrzymuje swoją wartość. Najważniejsza dla nas w tej sytuacji są inne konsekwencje obcowania z kulturą. Rzecz mianowicie w mocy niesienia nadziei i uśmierzenia bólu wynikającego z kontaktu z dojmującą prozą życia będącą obecnie nie lada wyzwaniem dla nas wszystkich.

Dzięki trwającej obecnie otwartości świata kultury w przestrzeni internetowej, osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim będą mieli w najbliższym czasie okazję obejrzeć m.in. wartościowe spektakle i filmy oferowane przez największe teatry i ważne wytwórnie filmowe.

Zachęcamy inne jednostki do skorzystania z naszego pomysłu.

tekst: kpt. Łukasz Pruchniak

zdjęcia: Gutek Film, Opera Narodowa, VOD.TEATR WIELKI

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej