Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim wraz z grupą skazanych wzięli udział w pieszej pielgrzymce z Opola Lubelskiego do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy

Włączenie skazanych do udziału w tym wydarzeniu miało na celu przede wszystkim wzmocnienie u nich prospołecznych postaw i zachowań poprzez przeżywanie wspólnej modlitwy w drodze, a także rozwój duchowości, która pozwala na kształtowanie miłosiernego spojrzenia na drugiego człowieka. Skazani z osobistym przekonaniem i wiarą podjęli to wyzwanie, dzielnie zmagając się z upałem podczas wielogodzinnej trasy, wspierając swoją postawą innych uczestników pielgrzymki. Zasługującym na uznanie jest ofiarność i zaangażowanie wychowawców, dbających o prawidłowe zrealizowanie tego zadania i właściwe ukierunkowanie uczestników pielgrzymki, dzięki którym, wyjście nabrało wymiaru przeżycia duchowego.

Prawdziwa, duchowa wolność

Pielgrzymka to czas zmagania ze sobą, ze swoimi słabościami, oporami. To czas przeżywania swojej wiary. Często jest to pierwszy krok do walki o swoje człowieczeństwo. Ofiara trudu jako osobiste doświadczenie Boga. Spotkanie, które pozostaje tajemnicą. Dopiero w drodze zauważamy jak trudno pielgrzymować w zwykłej codzienności. Jak trudno wybaczyć. Jak trudno dostrzec w sobie człowieczeństwo w gonitwie za sukcesem, władzą, chęcią zysku. Dopiero wtedy widać jak łatwo ulegamy pokusom, obiecującym więcej. Wobec takiej rzeczywistości możemy przyjąć dwie postawy: przyzwolenia lub zmagania. Różnicę zauważy tylko ten, który podjął wyzwanie walki o swoje człowieczeństwo i wie, że tylko Bóg może mu dodać sił, by osiągnąć prawdziwą wolność.

Droga, w której nie jesteśmy sami

Zrealizowanie tak wymagającego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez udziału wielu osób, których profesjonalizm i życzliwość była ogromnym wsparciem w drodze do celu. Są to przede wszystkim funkcjonariusze działu penitencjarnego, działu ochrony, w szczególności dowódcza zmiany oraz kierowca działu kwatermistrzowskiego, czuwający nad właściwym przebiegiem pielgrzymki. Szczególne podziękowanie kierujemy w stronę ks Przemysława Lemieszka z parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim – przewodnika duchowego podczas pielgrzymki. Serdecznie dziękuję za duchowe wsparcie, dobre intencje i modlitwę za dusze, które potrzebują ukojenia.

 

Tekst: Beata Fronczek

zdjęcie: Marcin Pera (CATHOPIC)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej