"Przyjdź, Duchu Święty, a poranek dzisiejszy i dzień cały stanie się jasny.Bądź z nami i niech wszystko dzisiaj będzie dobre i nowe"- Modlitwa do Ducha Świętego

 5 września br. w zakładowej kaplicy pw. Św. Maksymiliana Kolbe 5 osadzonych przystąpiło do sakramentu mającego szczególne miejsce w tradycji Kościola katolickiego, sakramentu Bierzmowania.

    Przywołana wyżej Modlitwa wygłoszona przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego - Stanisława Budzika wybrzmiała w kaplicy wypełnionej przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności szczególnie.

   Arcybiskup Budzik, duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Papieskiej Akademii Teologicznej, rektor Wyższego Seminarium Duchownego  w Tarnowie w latach 1998–2004, biskup pomocniczy tarnowski w latach 2004–2011, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 2007–2011, osobiście udzielił sakramentu osadzonym. Uroczystość swoją obecnością uświetnili również: ks. Dziekan kan. Piotr Petryk, ks. Proboszcz kan. Krzysztof Kozak, Prezes SR w Opolu Lubelskim Anna Dyczewska-Lizoń, Burmistrz Opola Lubelskiego- Dariusz Wróbel oraz Dyrektor Zakladu Karnego w Opolu Lubelskim - ppłk Leszek Wojciechowski wraz z kierownikami i wychowawcami działu penitencjarnego .

  Od początku funkcjonowania Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za posługę religijną osadzonych  wyznania rzymskokatolickiego odpowiedzialny jest kapelan ks. Marcin Pawelczak, znany ze swojego zaangażowania w starania o duchową odnowę osadzonych. Prowadzone przez niego kilkumiesięczne przygotowania zaowocowały piękną uroczystością, podczas której w ramach podziękowania za wizytę Arcybiskup odebrał z rąk ppłk. Leszka Wojciechowskiego symboliczny klucz do Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Relacja z wydarzenia w tygodniku "Gość Niedzielny"

   tekst: por. Łukasz Pruchniak

   zdjęcia: por. Beata Fronczek 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej