W dniu 13 listopada 2023 roku słuchacze oraz kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Ustawicznego uczcili 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas montażu słowno-muzycznego zgromadzeni wspólnie odśpiewali pieśń patriotyczną pt. "Rota", a podniosłe wiersze przypomniały wszystkim ważne fakty historyczne oraz wzbudziły szacunek dla bohaterów narodowych.

Ponadto pozyskaliśmy do naszej szkoły wystawę Instytutu Pamięci Narodowej
pt.: „Ojcowie Niepodległości”. Wystawa przedstawia sylwetki czterech „wielkich Polaków” tamtych czasów Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witasa
i Ignacego Daszyńskiego. Krótkie biogramy naszych bohaterów przedstawiają ich wkład jaki wnieśli by dziś Polacy mogli np. uczyć się w polskiej szkole. Pamiętajmy również, że
w symbolicznym 1918r. większość naszych rodaków tej niepodległości gorąco pragnęła.

            A jak jest dzisiaj?

 

Opracowanie/zdjęcia : CKU

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej