„Jeżeli w czym mamy okazać sprawiedliwość Ojczyźnie, to właśnie w tym by nie odchodzić od niej w chwilach próby, ale mężnie stać na straży wspólnych nam wartości….” Kardynał Stefan Wyszyński.

Godny czas awansów, wyróżnień i odznaczeń

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości W Opolu Lubelskim odbyły się uroczystości związane z wręczeniem funkcjonariuszom okręgu lubelskiego odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej, aktów nadania wyższych stopni służbowych, uhonorowania Orderem Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Krzyżem Zasługi członków związku NSZZ FiPW i innych osób wspierających działania związku w okręgu lubelskim, a także jubileusz 10-lecia działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opolu Lubelskim.

Gospodarzami uroczystości byli: ppłk Krzysztof Stefanowski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie i ppłk Cyprian Bas Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Jan Kanthak, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, Starosta Opolski Piotrowski Dariusz, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Pana Czesław Tuła, a także dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, przedstawiciele służb mundurowych, lokalni samorządowcy, duchowieństwo oraz przedstawiciele instytucji i firm, z którymi opolska jednostka penitencjarna współpracuje realizując rządowy program „Praca dla więźniów”.

Nasze uroczystości

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Mszy przewodniczył ks. Krzysztof Kasperek. Podniosły charakter wydarzenia zapewniła obecność Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu SW w Lublinie oraz pocztu sztandarowego OISW w Lublinie i opolskiej jednostki penitencjarnej.

Dalsza część uroczystości to przemarsz do Opolskiego Centrum Kultury. W trakcie przemarszu Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski w obecności Posła na Sejm RP Jana Kanthaka, Dyrektora ZK w Opolu Lubelskim ppłk. Cypriana Basa i włodarzy miasta starosty i burmistrza złożyli wieniec pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Podczas głównej części uroczystości w Opolskim Centrum Kultury Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, ppłk Krzysztof Stefanowski wręczył  funkcjonariuszom Służby Więziennej okręgu lubelskiego jak i zaproszonym gościom odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i odznaki "100-lecia polskiego więziennictwa", zaś funkcjonariuszom akty nadania wyższych stopni służbowych, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła oraz Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Andrzej Mazurek uhonorowali Orderami Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Krzyżami Zasługi członków związku NSZZ FiPW i inne osoby wspierające działania związku w okręgu lubelskim,

Ku Chwale Ojczyzny!

Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski gratulując zasłużonych odznaczeń i awansów zaakcentował, iż okręg lubelski to ponad 1500 świetnie przeszkolonych, oddanych, z poświęceniem wykonujących swoje codzienne obowiązki funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, z którymi ma przyjemność pracować. Odczytał także list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Michała Wójcika skierowany do uczestników uroczystości. Słowa tam zawarte wyrażają uznanie za ofiarną służbę funkcjonariuszy i pracę dla dobra Rzeczpospolitej z życzeniami dalszych sukcesów i satysfakcji ze służby i pracy. Ppłk Cyprian Bas Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim w słowach skierowanych do obecnych przytoczył t list skierowany przez Dyrektora  Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego z podziękowaniami dla całej formacji za codzienną trudną i wymagającą służbę dla dobra państwa i jej obywateli. "Mam nadzieję, że otrzymane wyróżnienia napełnią Was nową energią, siłą i motywacją do dalszej wytrwałej realizacji zobowiązań wobec państwa. Niech posłannictwo, które wypełniacie pozostanie dla Was zaszczytem i honorem” podkreślił Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Jubileusz 10- lecia działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opolu Lubelskim był także okazją do podkreślenia istotnej roli szkoły i oddanej pracy nauczycieli w procesie readaptacji osadzonych. Słowa podziękowania i uznania dla wszystkich, którzy wspierają misję edukacji i współtworzą pozytywny wizerunek szkoły skierowała w swoimi wystąpieniu Pani Beata Falińska Dyrektor CKU. 

W naszym okręgu

Z dniem 11 listopada br. w okręgu lubelskim awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało: w korpusie oficerskim 54 osoby, w korpusie chorążych 38 osób, w korpusie podoficerskim 218 osób. Nadano 27 odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej i i odznaczono 25 osób odznaką "100-lecia polskiego więziennictwa".

                                                                                                                                 Ku Chwale Ojczyzny!

Więcej zdjęć Galeria

 

 

Tekst: kpt. Edyta Radczuk, kpt. Łukasz Pruchniak,

Zdjęcia: Krzysztof Ryczek (UM Opole Lubelskie)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej