Modlitwa, bycie razem z innymi trzeźwymi, wolnymi, daje siłę na przyszłość w  codziennym zmagania się z własną chorobą alkoholową.Osadzeni z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim uczestniczą w mitingach wspólnoty AA.

    W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim mityngi wspólnoty AA odbywają się w każdą sobotę. Z uwagi na dużą liczbę chętnych w organizowanych  spotkaniach uczestniczą osadzeni z poszczególnych  Oddziałów Penitencjarnych. Grupa przyjęła nazwę „Nadzieja”. Pomocną dłoń do prowadzenia mitingów wyciągnęli przyjaciele ze wspólnoty AA z Puław, Opola Lubelskiego i Karczmisk, którzy byli ze skazanymi od początku zawiązania się grupy. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu, otwartości i pomocy skazani z tutejszej jednostki penitencjarnej regularnie uczestniczą w mitingach AA w Klubie Abstynenta Jutrzenka w Opolu Lubelskim. Biorą też udział w obchodach rocznicowych powstania grupy AA Nadzieja z Puław. Ponadto w zakładzie karnym ma miejsce tzw. „sponsorowanie” czyli indywidualne spotkania przedstawicieli AA ze skazanym, dzięki którym Ci ostatni mogą lepiej zrozumieć istotę choroby z którą przychodzi im się zmagać każdego dnia. Nie ma wątpliwości, że to właśnie dzięki wspólnocie AA, przychodzących do jednostki penitencjarnej trzeźwiejących alkoholików, wielu skazanych uzależnionych nabrało motywacji do pracy nad sobą do wyjścia z nałogu.

    Wspólnota AA nie mogła również zapomnieć, że sierpień, jako miesiąc trzeźwości, jest przeżywany w Polsce od 1984 roku. Apel Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2017 pokazywał jak wiele rodzin w naszym kraju wciąż cierpi przez alkohol. Jednocześnie Przewodniczący zwracał także uwagę na potrzebę pomocy tym, którzy pragną żyć w wolności, zachowując trzeźwość. W 27 sierpnia br. 14 osadzonych z tutejszej jednostki penitencjarnej, którzy przystępując do wspólnoty Anonimowych Alkoholików wybrali taką właśnie wolność od nałogu, uczestniczyli  we mszy świętej w kościele w Opolu Lubelskim. Skazani odczytali część Liturgii Słowa a ich przyjaciele z Puław, również z grup Anonimowych Alkoholików, przygotowali oprawę muzyczną. Po zakończonej mszy odbyło się spotkanie wspólnoty w Klubie Abstynenta „Jutrzenka”.

Tekst: por. Tomasz Goliński starszy psycholog DP,

Zdjęcia: ppor. Anna Szyszka młodszy wychowawca DP.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej