W dniu 20 marca br. na terenie opolskiej jednostki przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla dwóch klas Zespołu Szkół w Poniatowej. Tym razem treści przedstawiane w ramach ogólnopolskiego programu „ W SŁUŻBIE PRAWU” wzbogacone zostały o informacje dotyczące przestrzegania zasad ruchu drogowego przedstawione przez p. Pawła Gruszkę - Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

Spotkanie było możliwe dzięki nowemu projektowi edukacyjnemu Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego realizowanego we współpracy ze Służbą Więzienną „SZANUJ ZASADY, CHROŃ ŻYCIE” na mocy zawartego pomiędzy tymi formacjami porozumienia.

O ile w ramach pierwszych oddziaływań stawiamy na prewencję zachowań przestępczych wśród młodzieży uświadamiając uczniom granice odpowiedzialności karnej o tyle w ramach projektu realizowanego we współpracy z GITD możemy skupić się już stricte na przestępstwach i wykroczeniach drogowych. Spotkania te mają uświadomić młodym ludziom, że wystarczy chwila, jedna nieprzemyślana decyzja, nieodwracalny błąd, aby zmarnować swoje życie, swoją przyszłość i życie wielu innych osób. Mają również uwrażliwić młodych ludzi na potrzeby innych oraz nauczyć odpowiedzialności za postępowanie człowieka jako uczestnika ruchu drogowego.

Obok odpowiedzialności za własne postępowanie, świadomości konsekwencji łamania przepisów, uczniowie poznają również najważniejsze zasady ruchu drogowego, w tym dotyczące:

- wpływu kondycji psychofizycznej kierowcy na bezpieczeństwo jazdy oraz konsekwencji prawnych związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,

- znowelizowanych i zaostrzonych przepisów dotyczących przekroczenia prędkości, w tym kar za tzw. recydywę wykroczeniową,

- przepisów dotyczących pieszych,

- korzystania z telefonu podczas jazdy,

- tworzenia korytarzy życia,

- zachowania się pojazdu (drogi hamowania) wraz ze wzrostem prędkości, w różnych warunkach atmosferycznych,podróży transportem zbiorowym.

Istotnym elementem tych spotkań - lekcji jest fakt, iż jedną z ich części stanowi spotkanie ze skazanymi za przestępstwo drogowe. Osadzeni mówią o swoich doświadczeniach i konsekwencjach niewłaściwego postępowania na drodze, o tej jednej błędnej decyzji. „Świadectwo” skazanego, jego autentyczna historia ma skłonić do refleksji i przestrzec młodych lub przyszłych kierowców przed nieodpowiedzialnym zachowaniem, którego konsekwencje ponoszą ofiary zdarzeń drogowych i ich najbliżsi, ale również sprawcy i ich rodziny.

Przekaz obu programów ma na celu w zasadzie jedno – ukazanie młodzieży tego jak wiele w ich życiu zależy od ich decyzji, wyborów. Tego, że często splot zdarzeń, błędna ocena sytuacji, kierowanie się wyłącznie chwilowym impulsem, lekkomyślność może doprowadzić do złamania prawa, a w efekcie końcowym do skazania i pobytu w izolacji penitencjarnej.

 

 

opracowanie Rzecznik Prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej